Henrik Söderberg Förvaltning AB

Om företaget

Mitt namn är Henrik Söderberg och jag driver företaget Henrik Söderberg Förvaltning AB sedan sommaren 2010. Jag jobbar med förvaltning av skog och jakt främst i Södermanland där jag är bosatt med min familj.

År 2000 började jag på Skogsingenjörutbildningen på SLU, Sveriges Lantbruks Universitet i Skinnskatteberg. 2003 tog jag min examen på Alnarp, SLU.

Åren innan jag började mina studier arbetade jag som skogsmaskinförare och manuell huggare i Blekinge där jag är uppväxt . Där arbetade jag även en hel del med diverse arbete på lantbruk.

Efter min examen från skogsingejörsutbildningen började jag med att göra skogsbruksplaner åt Södra Skogsägarna i Blekinge län, som egen företagare. Efter flytt från Blekinge till Södermanland 2005 satte jag igång på allvar att göra skogsbruksplaner runt vårt hem och i Östergötlands län. Denna gång arbetade jag som planläggarentreprenör åt Holmen skog.

Jag har sedan dess arbetat parallellt med att göra planer och sköta större förvaltningar. I min arbetsroll ingick allt ifrån plantering till slutavverkning. Vägbyggen och underhåll, jaktarrangemang, administration och arbetsledning av personal i skogen.